Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 6 -

Syndernas förlåtelse / Kärlekslagen om skuld och gottgörelse

SYNDERNAS
FÖRLÅTELSE
Så råder sannerligen glädje i Mina himlar, så ett BARN AV MIN KÄRLEK förlåter var själ i den sanna KÄRLEKEN vad den än har tillfogat denna i sitt hjärtas blindhet! Ty ni vet icke, Mina barn, ni som därmed är tillta1 lade, vad ni har tillfogat en annan själ ifråga om smärtor i de liv som har legat före detta jordeliv! Ni kan inte veta det i denna syndiga människoklädnad!
2
»domen icke,
på det att I icke mån bliva dömda!«
3
Ty Mina himlars högsta kärleksbud kommer enbart att uppfyllas då ett människobarn förlåter sin nästa i den sanna bekännelsen
att älska GUD över allt
och sin nästa såsom sig själv!
4
Ty med uppfyllandet av detta Mitt HELIGA BUD öser ni gåvor över er själva i en utsträckning som icke är synlig för era köttsliga ögon.
5
Så rista in det djupt i era hjärtan att enbart den förlåtande kärleken förlöser er och alla dem som är förbundna med er enligt den orubbliga
KÄRLEKSLAGEN OM SKULD OCH GOTTGÖRELSE
6
Dock må icke någon säga: Jag har ingen skuld till de här eller de där tillstånden, låt min nästa komma till mig och be mig om förlåtelse. Om du tänker så, Mitt människobarn, då befinner du dig ännu långt ifrån den sanna KÄRLEKEN, och högmodet regerar ännu i din själ! Ty i den brinnande KÄRLEKEN finns det inget företräde för någon som helst själ!
7
Och om ni har att göra med människobarn, med era bröder och systrar, som icke i det ringaste, är beredda att vare sig själva inse sin skuld eller att förlåta er, såvida ni har felat mot dem, så, inhölj er med samma ord som JAG, JESUS KRISTUS, gjorde, när JAG hängde på korset och förblödde, medan JAG ropade till Mina plågoandar och alla som hade försyndat sig mot MIG:
FADER, förlåt dem,
ty de vet icke vad de gör!
8
Ty med dessa ord, så de talas med hela kraften av ert kärleksfulla förbarmande, medverkar ni så att säga till att ytskiktet av blindhet och förstockelse löses från dem bit för bit.
9
Lös då upp era bundenheter, som ni ånyo har skapat för er genom ert oförstånd. Lös upp dem genom KÄRLEKEN, så att ni såsom fria andar av Mina himlar kan återvända hem till Mitt SALIGA RIKE!
10
Ty bittert är uppvaknandet för var själ i Mitt RIKE, såvida den inte i KÄRLEK har löst det som den med lätthet har kunnat lösa i detta jordeliv!
11
Kalla på MIG om ni menar allvar med att så ordna upp era oegentligheter att de blir utplånade för tid och evighet, så att JAG HERREN I Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN löser dem med er i Min NÅD!
12
Låt kärleksströmmarna i era hjärtan flyta i brinnande kärlek till var själ utan undantag på det att förlåtelsen må vara en sann förlåtelse. Ty, Mina barn, att förlåta betyder att glömma för tid och evighet! Skriv sålunda i era hjärtan med en glödande griffel:
13
Att förlåta betyder att glömma!
14
Ty om något är förlåtet så borde inte heller en enda negativ tanke om detta gro upp i er, än mindre något negativt ord komma över era läppar; ty först då är förlåtelsen en sann förlåtelse!
15
Så må ni nu veta att aldrig kan en skuld förlåtas ett människobarn, såvida det ej med järnhård vilja följer
den förlåtande kärlekens lag
16
Älska således era fiender, gör gott mot dem som hatar och förföljer er och räck dem handen som icke vill kännas vid er. Ty först då är ni sanna barn av er GUD OCH HERRE, JESUS KRISTUS, DEN KORSFÄSTE PÅ GOLGATA!
17
Så betonar JAG HERREN ännu en gång att aldrig någonsin får en själ på jorden sin skuld förlåten, såvida den inte med djupaste allvar följer Mitt ALLRA HELIGASTE KÄRLEKSBUD:
18
Älska GUD över allt
och din nästa såsom dig själv!
19
Ty enbart med det fullständiga uppfyllandet av detta Mitt ALLRA HELIGASTE KÄRLEKSBUD skall verkan av LAGEN OM SKULD OCH BOT utplånas genom MIN NÅD och vart människobarns skuld utplånas ur »livets bok«, såvida det ej faller tillbaka till sina gamla fel och svagheter! Hur skulle det kunna vara annorlunda!
20
SÅ ÄR JAG DEN
SOM ALLENA FÖRLÅTER SYNDERNA
SÅVÄL I HIMMELEN SÅSOM PÅ JORDEN
JAG HERREN
JESUS KRISTUS
DEN KORSFÄSTE PÅ GOLGATA
21
Min NÅDENS SOL kommer då att skina över er så ni blir KÄRLEK, brinnande, barmhärtigaste JESUS-MARIA-KÄRLEK, som ej längre känner till något annat än att enbart vara KÄRLEK gentemot var själ!

Fotnoter