Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 5 -

MIN HELIGA MANING GENOM MINA HIMLARS DROTTNING: Se upp för LAGEN OM SKULD OCH GOTTGÖRELSE

MIN HELIGA MANING
GENOM
MINA HIMLARS DROTTNING
Så frågar JAG HERREN er: Vill ni följa MIG, MIG HERREN, DEN KORSFÄSTE PÅ GOLGATA, återkommen i den mänskliga klädnaden av MIN KROPPSLIGA MODER MARIA, MINA HIMLARS DROTTNING, för att låta er räddas från era själars blindhet?
315
Följ då dessa i sanning HELIGA BUD och trampa icke på dem, så att de i kraft av MIN HELIGA KÄRLEK kan lyfta ut er ur era hjärtans natt!
316
JAG HERREN varnar dock varje själ som ej tror sig kunna se MIG HERREN i denna Min NYA BIBEL!
JAG varnar dem
för att kasta helvetets stenar mot
MIG HERREN!
317
Ty då träder en lag i aktion om vilken ni människobarn hittills ej har haft den ringaste aning:
LAGEN OM SKULD OCH GOTTGÖRELSE
MOT
MIN HELIGE ANDE
318
Akta er, säger JAG HERREN, att sätta den i aktion mot er själva! Följderna vore oöverskådliga för er!
319
Detta är inga tomma förmaningar och varningar utan det är er GUDS OCH HERRES ALLRA HELIGASTE KÄRLEK, som vill bevara er för det!
320
Så lyft inte stenen varken mot MIG, HERREN i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN eller mot Honom, som är Min KLIPPA FRÅN EVIGHET TILL EVIGHET. Ty detta skull medföra »domen« för er! Ty JAG HERREN är ej enbart KÄRLEKEN UTÖVER ALL KÄRLEK utan även den obönhör-lige domaren för de själar som ej är villiga att lyssna till Min VARNANDE STÄMMA!
321
Men JAG HERREN, SKAPAREN av himmelen och jorden, JESUS KRISTUS, DEN KORSFÄSTE PÅ GOLGATA, straffar dem ej utan de straffar sig själva genom ignorerandet av denna Min HELIGA FÖRMANING OCH VARNING!
322
Och så kommer då mången själ, som tror sig kunna tillintetgöra Mitt HELIGA VERK för räddningen av Mina människobarn ur natt och nöd, att känna sin GUDS OCH HERRES fasta hand; JAG HERREN säger,
MIN DOMARHAND!
323
Akta er sålunda, säger JAG ännu en gång, för att angripa dem av Mina barn som blott i obetingad lydnad uppfyller Min ALLÉNARÅDANDE HELIGA VILJA! Ty JAG HERREN är ej villig att för Mina barns blindhet låta MIG korsfästas en andra gång!
324
SÅ HÖR ER
GUDS OCH HERRES VARNING!
 
325
HÖR DEN, SÄGER JAG!
TY
JAG ÄR HERREN
SOM ALLT
MÅSTE VARA UNDERDÅNIGT
OM JAG VILL DET!

Fotnoter