Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 5 -

Den första heliga volymen av DEN NYA BIBELN leder till en ny mänsklighet

Om ni uppmärksamt har läst detta bibelkapitel om det sanna, helgade äktenskapet och djupt begrundat de sju buden i era hjärtan, borde ni ha förstått att dessa sju HELIGA BUD utgör en liknelse av MITT SJÄLVS sju HELIGA EGENSKAPER. Hur skulle det kunna vara annorlunda! Ty ni människor har enligt MIN HELIGA HARMONI skapats som AVBILDER AV MITT SJÄLV, och så måste det sanna äktenskapet i allt vara proportionerligt till MIG, SKAPAREN, om ni vill förläna era barn det heliga epitetet GUDS AVBILD!
309
Ännu har aldrig någon på jorden med all tydlighet förklarat den heliga meningen med det sanna äktenskapet så som det sker här genom MIG, HERREN GUD, i denna Min NYA BIBEL! Sannerligen säger JAG, er GUD OCH HERRE, ni har nu med denna NYA BIBEL DEN ALLRA HELIGASTE SKRIFT i era händer!
310
Dröj icke ett ögonblick med att sätta era steg på den inför era ögon klart utstakade HELIGA VÄGEN TILL MIG! Ty denna är er och alla människobarns välgång på denna jord! JAG betonar, alla människobarns! Såväl för Mina människobarn i öster som i väster på denna jord liksom även i norr och i söder kan det under hela er mänskliga historia ej finnas någon annan KÄRLEKENS BOK än denna första heliga volym av Min NYA BIBEL!
311
Om ni människor i världens alla länder vill bli sanna människobarn för att inom kort bli fria från alla era trångmål, så finns det för er enbart det ena heliga beslutet att helt överlämna ert hjärta till MIG och ta avstånd från allt som tjänar maktkampen er emellan. Ty enligt Min HELIGA FULLKOMLIGHETENS VILJA skall och måste det på denna jord bli
EN HERDE OCH EN HJORD
312
Uppfatta dock detta HELIGA LÖFTESORD i era hjärtan rätt såsom JAG redan sade tidigare , ty MIN HJORD skall vara en fri HJORD AV KÄRLEK, där ingen har företräde men heller ingen begränsning finns, där alla blir mättade på andligt och kroppsligt vis på Min EVIGA KÄRLEKS evigt bördiga nejder, där emellertid alla lyssnar på sin sanne herde och HANS HELIGA STÄMMA SOM JAG , HERREN GUD, ÄR! Varken kamp eller krig, varken partier eller oppositioner finns det i Min HELIGA HJORD. Ty KÄRLEKEN enar allt, KÄRLEKEN åstadkommer allt. Allt är KÄRLEK eftersom er GUD är DEN EVIGA KÄRLEKEN!
313
För att ni genom den fullkomliga kärleken skall kunna åstadkomma detta med MIG på den kortaste och snabbaste vägen och denna i sanning lyckliga hjord med MIG, HERREN, blir en helig sanning och realitet, må ni så att säga radera ut era synder med hela ert heliga allvar för att fritt kunna inordna er i denna HELIGA HJORD i Min LJUSKRETS AV HIMMELEN OCH JORDEN. Därför avslutar JAG HERREN detta bibelkapitel med HENNE med vilken JAG har inlett det: MINA HIMLARS DROTTNING!
*
Lev så den sanna KÄRLEKEN
den rena KÄRLEKEN,
den heliga KÄRLEKEN
som är
MIN JESUS-MARIA-KÄRLEK

Fotnoter