Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 8 -

JESUS-MARIA-KYRKAN

Då emellertid köttet genom den sanna KÄRLEKENS höga renhetsgrad enligt denna Min NYA BIBELS bud i DET NYA JERUSALEM knappast kommer att vara mottagligt för förförelser från Min motpol, så kommer denna ande att med högandliga infall under prövotiden vilja utsätta Mina SANNA BARN för frestelser.
219
Därför bygges
JESUS-MARIA-KYRKAN
för DET NYA JERUSALEM på MIN HELIGE ANDES orubbliga KLIPPGRUND genom PETRUS, MIN KLIPPA FRÅN EVIGHET TILL EVIGHET och denna NYA BIBEL ur HJÄRTATS URGRUNDPOL AV MIN EVIGA KÄRLEK är redan detta KLIPPBYGGE: »BÖCKERNAS BOK FÖR DET NYA JERUSALEM«, såsom JAG HERREN redan har betonat det! Varken genom »DET NYA JERUSALEMS PORTAR« eller över DET NYA JERUSALEMS oöverstigliga »MURAR enligt Min HELIGA ORDNING« kan Min vedersakares ande tränga in i DET NYA JERUSALEM!
220
Men sedan, när enligt Min HELIGA VILJA dessa »tusen år« har förflutit och Min vedersakare kommer att beviljas frihet från luttrings-bundenheten, och han alltså även medges tillträde till DET NYA JERUSALEM, kommer det att visa sig på vilken sida DEN EVIGA KÄRLEKENS MAKT är!
221
JAG HERREN säger, så kommer på den »första uppståndelsen« om vilken Min Johannes uppenbarelse berättar, att följa den vida större »andra uppståndelsen«! Jordmånen för frestelserna genom Min motpol kommer redan att vara upplöst genom den BRINNANDE JESUS-MARIA-KÄRLEKEN, »dödens tagg« har brutits ut ur det syndiga köttet och i dräkterna av Mina sanna barns NYA JESUS-MARIA-KLÄDNAD finns det så att säga inga syndaveck utan det lever i dem nu enbart den EVIGA HELGELSENS ANDE!
222
Så kan då livet på denna förlösningsstjärna jorden via de resterande stegen skynda emot den »tredje uppståndelsen« , genom vilken även Mitt tidigare högsta och första barn kommer att finna vägen tillbaka till Mitt DEN EVIGA KÄRLEKENS OCH FULLKOMLIGHETENS RIKE!

Fotnoter