Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 6 -

Ånger- och syndaförlåtelsebönen

ÅNGER- OCH SYNDAFÖRLÅTELSEBÖNEN
MIN GUD OCH HERRE,
DU MIN HIMMELSKE FADER
 
JESUS

D ITT HELIGA ORD
håller Din Himmelska spegel
inför mitt syndiga ansikte,
så att jag kan se vem jag är:
En allra största syndare inför
DITT HELIGA ANLETE
en syndare gentemot
DIN ALLENARÅDANDE HELIGA vilja!
Jag ser mina synder i
Din Himmelska spegel,
som anklagar mig inför
DITT HELIGA ANLETE
DU SOM
icke enbart har utgjutit Ditt blod för mig
på korset på Golgata,
utan ånyo bär för mig
denna världens kors
I DIN GRÄNSLÖSA KÄRLEK!
Så sjunker jag ned inför DIG
MIN FADER
I DIN HJÄRTATS URGRUNDPOL
AV DEN EVIGA KÄRLEKEN
i mitt hjärtas allra djupaste ödmjukhet och ånger
och ber DIG
att förlåta mig all min skuld på jorden!
Ty KÄRLEK vill jag bli,
inget annat än brinnande, barmhärtigaste
JESUS-MARIA-KÄRLEK
undantagslöst gentemot var själ,
så att jag kan bli
ETT SANT BARN AV DINA HIMLAR
redan här på denna jord genom
DIN NÅD.
Så förlåter jag
alla mina bröder och systrar,
som någonsin har syndat mot mig,
och utplånar deras skuld
för tid och evighet,
såsom ock jag ber alla att förlåta mig det
som jag har felat emot dem.
Så förbarma DIG över mig,
MIN FADER JESUS
och lyft upp mig
ur mina synder och svagheter;
ty jag vill följa DIG
I DIN KÖTTSLIGA MODER MARIA
MIN FÖRLÖSNINGSMODER
i obetingad lydnad
ända in i all evighet,
så att jag kan se in
i en ren spegel av mitt själv!
Evigt stiger mitt tack upp emot DIG
och enbart
DIN ALLENARÅDANDE HELIGA VILJA
må alltid ske mig!
 
AMEN
103
Envar kan till denna syndaförlåtelsebön tillfoga det rent personliga från sig själv, så att alla hans syndaveck i sin helhet slätas ut gentemot
 
MIG HERREN
I MIN HJÄRTATS URGRUNDPOL
AV DEN EVIGA KÄRLEKEN
 
och allt blir renat och förlöst ända in i det sista lilla vecket i själen.
 
*
 
Uppenbarelserna i detta kapitel visar klart att det för varje själ är nödvändigt att dagligen be ånger- och syndaförlåtelsebönen av djupaste hjärta.

Fotnoter