Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Förord -

JAG ÄR FULLKOMLIGHETEN

Igenkännandet av denna MIN NÅD borde förvisso försätta er in i den aldrig sinande KÄRLEKEN till MIG! Men JAG säger: Icke för Min skull borde ni älska MIG, er SKAPARE, obegränsat och med all innerlighet utan enbart för er skull, eftersom MIN NÅD enbart då kan frambringa det i er som JAG SJÄLV ÄR, er GUD OCH SKAPARE: den oändliga, aldrig sinande och obegränsade fullheten av den RENA HELIGE ANDEN!
16
Ty JAG ÄR DEN, för vilken därigenom allt är möjligt, att JAG I MIG ÄR ALLT och i varje ögonblick kan låta ALLT DET träda ut UR MIG som JAG ÄR OCH SOM JAG VILL!
17
JAG ÄR HERREN GUD, därigenom att JAG behärskar det som JAG ÄR I DEN OBEGRÄNSADE FULLHETEN I DEN EVIGA FULLKOMLIGHETEN! Det betyder - skriv det i era hjärtan - att JAG icke i något andedrag av Mitt EVIGA VARANDE avviker med så mycket som en tanke från Min i MIG STADFÄSTA FULLKOMLIGHET!
18
Ty vore detta icke fallet,
så skulle ingenting kunna träda fram som LIV ur MIG,
ingenting skulle kunna fortplanta sig som LIV,
ingenting skulle kunna bestå som LIV,
ingenting skulle kunna utvecklas vidare och högre som liv som fortplantar sig!
Aldrig kunde en levande, odödlig SJÄL vara er egendom!
Aldrig kunde en ANDE verka i er!
19
Uppfatta så denna er GUDS KÄRLEK, VILKEN SOM DEN EVIGT HÖGSTE ANDEN I FULLKOMLIGHETEN lät er människor träda ut som
SINA ARVINGAR AV FULLKOMLIGHETEN
i HANS EVIGA LIV SOM EVIGT LIV!
20
På så sätt vet ni människor om ytterligare en ARVEDEL FRÅN MIG: DET EVIGA LIVET! För EVIGT är ni lika MIG! Så är MIN KÄRLEK till er evig! Ty MIN KÄRLEK är ingen tillfällig kärlek! MIN KÄRLEK kan inte vara flyktig! MIN KÄRLEK kan inte vara något övergående rus; ty MIN KÄRLEK är fullkomlig!
21
Därför är MIN KÄRLEK till er människor obegränsad och evig!

Fotnoter