Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Förord -

DEN FRIA VILJAN, MITT HELIGA ARV i människohjärtat

DEN FRIA VILJAN
Ni måste alltså äntligen lära er att begripa MITT JESUS-ORD från förr, att ni måste rycka till er HIMMELRIKET. Grip alltså tag i detta RÄDDNINGSANKARE ur Min HELIGA HAND för att slitas ut ur strömvirveln till helvetet! Och även om ni inte gör det, kommer JAG ändå inte att påtvinga er detta RÄDDNINGSANKARE AV MIN NÅD, MITT FÖRBARMANDE OCH MIN KÄRLEK! Er frihet som är av MIG och alltså helig, bör och måste ni behålla, eftersom ni är mer än murket trä och fritt måste bestämma er, så eller så: antingen för MIG, HERREN GUD, eller - för helvetet!
9
Ty det är MIN KÄRLEK som för evigt vill låta er ha den fria viljan! Så länge ni har denna fria vilja är ni människor med det heliga privilegiet att kunna komma in i MINA HIMLAR; men inte annars! Ty
DEN FRIA VILJAN
är en kärnpunkt
av MITT HELIGA ARV
i människohjärtat.
10
Om ni människor visste varigenom ni är människor, så skulle ni kunna bli fullkomliga på ögonblicket! Det säger JAG HERREN, er GUD OCH SKAPARE, till er människor på denna jord, då bara JAG vet varigenom ni är människor och varigenom ni har fått förmågan att bli MINA AVBILDER!
11
Nog kunde ni veta vid det här laget varigenom ni är människor! I uppblossandet av er kärlek till MIG, er GUD OCH SKAPARE, vaknar i er detta igenkännande först i en flyktig fläkt utan att detta först flyktiga igenkännande blir till ett oomkullkasteligt rent vetande och förmår bryta igenom ert självskapade hölje av världslig blindhet gentemot den rent andliga klarheten! Detta av den anledningen att ni är för lite sann KÄRLEK gentemot er SKAPARE AV HIMMEL OCH JORD!
12
I varje ögonblick av ert jordeliv borde ni ha klart för er varigenom ni i första hand är människor; ty i varje ögonblick av ert liv skulle ni - om ni bara ville - bli herre över era avgöranden att alltså handla så eller så!
13
Är ni människor alltså inte fria varelser? Har det alltså inte lagts in en förmåga i er som annars ingen annan varelse kan uppvisa?
14
Så måste ni väl säga er själva, att ni sannerligen har blivit delaktiga av en NÅD och att denna omätligt stora och unika NÅD inte har kommit er till del genom någon annan än genom er SKAPARE, att ni alltså enbart genom HONOM är benådade av alla varelser i HANS EVIGA SKAPELSE!

Fotnoter