Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 8 -

HIMLARNAS DROTTNING ANGÅENDE VERKLIGHETEN AV DET NYA JERUSALEM på jorden

DET
NYA JERUSALEM
DET
NYA JERUSALEMS
VERKLIGHET
DET NYA JERUSALEM skall bli verkligt på denna jord så snart som JAG HERREN har skilt agnarna från vetet, vilket med andra ord betyder att JAG HERREN genom den oundvikliga DOMEN på denna jord tar bort dem av Mina barn som ej har varit villiga att följa MIG, HERREN, i lydnad, vilket ej innebär något annat än att vara KÄRLEK, brinnande, barmhärtigaste JESUS-MARIA-KÄRLEK gentemot varje själ. Hur skulle JAG eljest på jorden kunna upprätta denna allra härligaste byggnad, där man ej skall känna till hat, där den ene bär upp den andre i sann KÄRLEK!
2
Bemöda er sålunda, ni BARN AV MIN KÄRLEK, att höra till dem som av MIG, JESUS KRISTUS DEN KORSFÄSTE PÅ GOLGATA, är märkta med SIN GUDS OCH HERRES HELIGA SIGILL! Ty domens fasor kommer att passera förbi dessa Mina barn, och de kommer att bli de härligaste pionjärer för detta sanna TEMPEL AV SIN GUD OCH HERRE I HANS HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN på jorden!
3
Dock må ingen säga att detta är fantasi och har ej det minsta att göra med er verklighet. Så läs i er Heliga Skrift att tusen år och inte ytterligare tusen år skall förgå, tills JAG HERREN kommer att skaka och ruska om denna jord - och JAG tillfogar, såvida ni icke begynner att ögonblickligen ändra er i den utsträckning som det krävs, så att ni kan bevaras från det värsta!
4
Ty sannerligen, stora ting, övermåttan stora ting, har JAG HERREN skänkt er med denna Min NYA BIBEL, och så må ni, som först håller den i händerna, börja att med djupaste allvar och järnhård energi ringa in vändningen för er på denna jord!
5
Till er mäktiga på denna jord säger JAG HERREN emellertid: Akta er för att utlösa ett atomkrig; ty gråt och tandagnisslan skulle då bli verklighet på denna jord i en utsträckning som ni aldrig kan tänka ut i er föreställningsvärld! Men de som utlöser denna sataniska makt kommer att gå under av detta i en omfattning utan like!
6
Ty ni känner icke till de sataniska krafter som ni utlöser genom detta. De glider undan er kontroll genom en kedjereaktion av oanat mått! Så akta er för att trycka på denna knapp, något som skulle medföra undergången för er stjärna jorden, om JAG HERREN icke skulle ingripa! Ty en makt är enbart mäktig på denna jord, så länge JAG HERREN tillåter det!
7
Och så böj er, ni mäktiga på denna jord, för Min ALLENARÅDANDE HELIGA VILJA till välsignelse och välgång för de er underställda människobarn och bliv sanna härskare över Mina barn här på jorden, ty enbart så kan KÄRLEKENS BRO byggas som förbinder himmel och jord!
8
Ty det är meningslöst att sträva efter herravälde och makt över andra; ty JAG HERREN har till varje lands förfogande ställt nog av mina kostbara skatter som kan nyttjas till dess välgång. Felaktig är vidare den av er så ofta uppställda tesen att denna jord ej har tillräckligt med mat för att livnära alla Mina barn!
9
O ni dårar, måste JAG HERREN säga! Är JAG HERREN då icke givaren av alla gåvor?
10
JAG HERREN säger er, övernog har denna jord för ätt livnära er alla och dessutom otaliga andra av Mina barn, om ni skulle nyttja denna jords gåvor så som det borde vara till alla människobarns väl!
11
Hämta då råd hos MIG, HERREN, som dock enbart givs av MIG då JAG HERREN ser det fulla allvaret hos den rådsökande! Och akta er för att komma med helvetiska tankar! Svaret skulle bli i enlighet därmed!
12
TY
JAG ÄR DEN JAG ÄR
FRÅN EVIGHET TILL EVIGHET
JESUS KRISTUS
DEN KORSFÄSTE PÅ GOLGATA
SKAPARE AV HIMMEL OCH JORD
SOM
ALLT MÅSTE VARA UNDERDÅNIGT
I HIMMELEN SOM PÅ JORDEN
OM JAG HERREN VILL DET!

Fotnoter