KÄRLEKENS BOK


Innehållsförteckning

MITT FÖRETAL TILL ALLT SOM HAR ETT MÄNSKLIGT ANLETE

 1. DEN NYA BIBELN, räddningsankaret för alla
 2. DEN FRIA VILJAN, MITT HELIGA ARV i människohjärtat
 3. JAG ÄR FULLKOMLIGHETEN
 4. EVIGHETENS GLÖDGNISTA
 5. LAGEN OM SKULD OCH GOTTGÖRELSE
 6. HIMMELENS PORT
 7. Bibelverkets kröning


Kapitel 1:
HIMLARNAS DROTTNING

 1. HIMLARNAS DROTTNING / KÄRLEKENS HELIGA LJUS
 2. GUD ÄR KÄRLEKEN
 3. UNDRET UTÖVER ALLA UNDER / MYSTERIET MED MIN INKARNATION SOM MÄNNISKA
 4. KÄRLEKENS DROTTNING I MINA HIMLARS GLORIA
 5. UTGJUTANDET AV MIN HELIGE ANDE
 6. LIVET OCH SJÄLEN, GÅVOR AV MIN NÅD
 7. GUDS STÖRSTA OFFER / GUDS MODER
 8. DEN RENT ANDLIGA FORTPLANTNINGEN / DEN HELIGA TREENIGHETEN / GUDS VERKNINGSSFÄR
 9. DEN NYA BIBELNS NÅD / NÅDENS VÄNDPUNKT FÖR LIVET PÅ JORDEN
 10. MITT FÖRBARMANDE INFÖR DEN KOMMANDE DOMEN


Kapitel 2:
LYDNADEN ÄR KÄRLEKEN UTÖVER ALL KÄRLEK

 1. Lydnaden är kärleken utöver all kärlek
 2. Det sanna tänkandet / Det riktiga hjärtetänkandet / Samvetets röst
 3. JAG OCH MIN HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN / MIN ÅTERKOMST I HIMLARNAS DROTTNING / JESUS-MARIA-KÄRLEKEN / JESUS-M ARIA-KYRKAN


Kapitel 3:
MIN NÅD

 1. Att utan reservationer följa alla själars mästare JESUS KRISTUS
 2. Nådens fullhet av HERREN
 3. Nåden av HERRENS återkomst


Kapitel 4:
FÖRBARMANDET AV HERREN GUD OCH HANS OFFER

 1. Nyckeln till den sanna förståelsen av de himmelska sanningarna
 2. Nådens höjdpunkt är förbarmandets kärleksoffer / Förbarmandets nåd i HERRENS FÖDELSE och KÄRLEKS VERK
 3. Förbarmandets höjdfas / GOLGATA-OFFER och UPPSTÅNDELSE / Upplösningen av alla människors urskuld / Det nya templet genom DEN EVIGA KÄRLEKENS FÖRLÖSNINGSOFFER


Kapitel 5:
DET SANNA ÄKTENSKAPET, SOM DET ÄR HELGAT INFÖR MIG, HERRENGUD

 1. HERREN GUD GENOM HIMLARNAS DROTTNING ANGÅENDE ÄKTENSKAPETS HELIGHET
 2. Äktenskapets ursprung och mening
 3. En skapad andes första avgörande
 4. TREENIGHETEN / DE HELIGA SJU GUDS-EGENSKAPERNAS ordning och de sju motsvarande ur-andarna
 5. Himlarnas rening
 6. Skapandet av en skapelsesfär till förlösning
 7. Det »utvalda folket«
 8. Äktenskapets nådeuppgifter
 9. De heliga grundförutsättningarna för ett Heligt äktenskap
 10. Det första budet för det sanna, helgade äktenskapet
 11. Det andra budet för det sanna helgade äktenskapet
 12. Det tredje budet för det sanna helgade äktenskapet
 13. Det fjärde budet för det sanna, helgade äktenskapet
 14. Det femte budet för det sanna, helgade äktenskapet
 15. Det sjätte budet för det sanna, helgade äktenskapet
 16. Det sjunde budet för det sanna, helgade äktenskapet
 17. Den första heliga volymen av DEN NYA BIBELN leder till en ny mänsklighet
 18. MIN HELIGA MANING GENOM MINA HIMLARS DROTTNING: Se upp för LAGEN OM SKULD OCH GOTTGÖRELSE


Kapitel 6:
SYNDERNAS FÖRLÅTELSE

 1. Syndernas förlåtelse / Kärlekslagen om skuld och gottgörelse
 2. De synders följder som ej är förlåtna och utplånade Fort plantandet av orena tankar och handlingar / Undvikandet av krig / Kärlekens rustning / Själarnas nöd i förlösnings-sfärerna / Renandet av jorden från alla synder / Hur HERREN skyddar de Sina i synda
 3. Ånger- och syndaförlåtelsebönen


Kapitel 7:
ÅTERFÖDELSEN I ELDEN AV MIN HELIGA JESUS-MARIA-ANDE

 1. HIMLARNAS DROTTNING angående återfödelsen i den HELIGE ANDENS eld
 2. HERRENS HÖGSTA NÅD / Prövningarna beträffande återfödelsen i den HELIGE ANDEN
 3. Tillträdet till de heligaste sanningarnas källor / Samlingen av höga andar
 4. Andens förestående heliga slag på jorden
 5. Att undvika extrema tolkningar / Själens grundrening / Återfödelsen i elden av den HELIGA JESUS-MARIA-ANDEN, en händelse i skapelsen i himmelen som på jorden


Kapitel 8:
DET NYA JERUSALEM

 1. HIMLARNAS DROTTNING ANGÅENDE VERKLIGHETEN AV DET NYA JERUSALEM på jorden
 2. Det tveeggade svärdet
 3. Centralpunkten för DET NYA JERUSALEM på jorden / HERRENS nya heliga förbund med Sina sanna barn
 4. KONUNGARNAS KONUNG i det Nya Jerusalem
 5. DET NYA JERUSALEMS välsignelser
 6. HERREN GUD uppenbarar de Himmelska sanningarna i den sjunde synen av i apokalypsen om det Nya Jerusalem
 7. Det Nya Jerusalem, grund- och ordningsschema enligt Johannes uppenbarelse / Betydelsen av 12 x 12 = 144
 8. Mitt ERBJUDANDE OM NÅD till de mäktiga på denna jord
 9. Upprop till det förutvarande
 10. Den sanna betydelsen av »orten Harmagedon« / Utlös icke något atomkrig / Horeriets moder / Det förutvarande och dagens Babylon
 11. DEN EVIGA KÄRLEKENS BRÖLLOP I DET NYA JERUSALEM
 12. JESUS-MARIA-KYRKAN
 13. DE TRE BIBELFASERNA
 14. UPPSTÅNDELSEN I DET NYA JERUSALEM

HERREN GUDS HELIGA SLUTMANING

FULLBORDAD ÄR KÄRLEKENS BOK

NYA SPRÅKSKAPELSER I DENNA NYA BIBEL