KÄRLEKENS BOK

 
Anmärkning


 
Anmärkning:

Versutdragen ur Johannes uppenbarelse är i överensstämmelse med 1917 års svenska bibelöversättning.

I citaten och fotnoterna betyder:
GT  -  Gamla Testamentet
NT  -  Nya Testamentet
NU  -  JESU KRISTI Ny-uppenbarelse
genom Jakob Lorber (1800-1864)