Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 1 -

KÄRLEKENS DROTTNING I MINA HIMLARS GLORIA

Så fylldes långsamt de andliga hjärtana av Mina änglar i de högsta himmelssfärerna med den HELIGE ANDEN AV MIN KÄRLEK, som försatte dem alla i det underbaraste tillstånd av himmelsk glädje, vilket ej går att beskriva med era mänskliga ord.
64
I detta underbaraste tillstånd av himmelsk salighet ljusnade plötsligt himlarnas sfärer i sina redan i sig lysande färger i likaledes obeskrivliga toner och nyanser av harmoni som enbart änglarna känner till!
65
Och i detta allra präktigaste färgspel, varemot den vackraste regnbågen över er jord bara ter sig torftig, lyste det grandiosaste spel av sådana färger upp som är helt okända för er och även är ett under av allra sällsyntaste slag för änglarna i Mina högsta himlar!
66
På denna förtrollande himmelska färgpalett syntes då ett anlete av sådan skönhet, ljuvlighet, sådant behag och på samma gång striktaste andlighet. Det utstrålade yttersta sällhet och skönhet, allt det som Mina himlar är ifråga om ljus och gloria, ett anlete som ingen änglaande, ej heller den högsta ängeln kunde uppvisa i sin härlighet!
67
Ty det var
MITT HELIGA ÅTERSKEN
från det mest fördolda i
MIN HJÄRTATS URGRUNDPOL
AV DEN EVIGA KÄRLEKEN:
AV KÄRLEKENS OCH
ALLA HIMLARS DROTTNING!
68
Och utan att hennes drag av älsklighet rörde sig, utan att Min EVIGA KÄRLEKS HELIGA MUN öppnade sig, utan att den ringaste rörelse i detta ALLRAHELIGASTE var skönjbar, flöt en fläkt av himmelska toner ur detta HELIGA ANLETE, som samtidigt var ord och musik: himmelsk musik av förnimbara ord, som inte enbart förnams av Mina himmelska andars andliga öron, utan vibrerade igenom alla änglar som ett vågornas spel av salighet, och lät förnimma:
»MIN HELIGASTE UR-KÄRLEK
skall bli född på alla synders stjärna genom Mig, er DROTTNING SJÄLV, som det ALLRAHELIGASTE FÖRKROPPSLIGANDE av er GUD OCH FADER!
69
Det skall till att börja med vara ett litet barn som alla andra barn bland människorna på den syndiga jorden, men den HELIGE ANDEN AV GUDS VISHET föds och växer så i detta lilla barn i HANS ALLSMÄKTIGHET, att det största frälsningsoffret uppnås med detta människolivs blomstring och att samtidigt Dess hemkomst till himlarna följer! Vad som därvid skall lösas förblir emellertid förborgat så länge som det är GUDS HELIGA VILJA!
70
Så låt er GUDS OCH HERRES KÄRLEK verka ur Hans URGRUNDPOL I Hans ALLRAHELIGASTE VISHET och vara DET som DEN evigt är och skall förbli: DEN OUTRANNSAKLIGA VISHETEN AV KÄRLEK till allt som är av HANS KÄRLEK!
71
JAG SJÄLV, SÅSOM DEN EVIGA I HANS ALLRA INNERSTA FADERSHJÄRTA, går före när det gäller att följa HANS HELIGASTE VILJA I VISHETEN såsom DEN EVIGT VARANDE KÄRLEKEN UTÖVER ALL KÄRLEK genom att följa HONOM OCH MIG I EVIG LYDNAD för den FULLKOMLIGASTE KÄRLEKENS skull!
72
Så och bara så skall den SANNA KÄRLEKEN evigt segra, förlösa och hemföra allt som av den RENA KÄRLEKEN föll in i Min motpols natt! Segra med MIG, om ni vill vara som JAG, KÄRLEKEN UTÖVER ALL KÄR-LEK!«

Fotnoter