Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Förord -

HIMMELENS PORT

Förr beredde profeter VÄGEN FÖR MIN TILLBLIVELSE SOM MÄNNISKA och en ärkeängel i den mänskliga klädnaden som Johannes Döparen, avgav det otvetydiga vittnesmålet om DEN som hade kommit från HIMLARNA! Och den som hade ett rent, ljust hjärta kunde se vem det var som hade kommit till denna jord!
51
Men idag är det Den i människogestalt som då vandrade vid MIN JESUS-SIDA som TRONS KLIPPA och som idag som den gången håller NYCKLARNA till Mitt HIMMELRIKE i sina händer och enligt Min HELIGA VILJA leder dem fram till HIMMELENS PORT, som följer Min HELIGA KALLELSE och är beredda att uppfylla Min ALLENARÅ-DANDE HELIGA VILJA!
52
Men HIMMELENS PORT denna tid på jorden ÄR JAG HERREN SJÄLV I MIN KÖTTSLIGA MODER MARIA från förr, i vilken JAG har återkommit till denna syndiga jord för att uppfylla Mitt HELIGA LÖFTE att agnarna skall skiljas från vetet och ormens huvud skall trampas sönder, så JAG HERREN GUD uttalar Mitt »Hit men inte längre!« och Mitt HELIGA AMEN för hela människosläktet!
53
Så har det medgivits en NÅDATID för varje människobarn att bestämma sig för sin frälsning, antingen för vägen vid Min HELIGA ARM eller för motpolssidan; det sistnämnda innebär att hemfalla åt DOMEN!
54
Men JAG HERREN säger: Det vare MIG fjärran att behöva vara er DOMARE; ty JAG ÄR KÄRLEKEN, såsom ni borde veta! KÄRLEKEN får dock av KÄRLEK till SINA BARN icke se på när blindheten blir till mörker i människohjärtat och LJUSET FRÅN HIMLARNA hotas att kvävas helt! Så gör JAG HERREN såsom er KÄRLEKENS HIMMELSKE FADER allt för att undvika det yttersta: DOMEN!
55
Och för att ni människor skall veta att JAG bara är KÄRLEK och att allt vad JAG gör är KÄRLEK, skänker JAG, som er FADER AV HIMMELEN OCH JORDEN, er BARN AV MIN KÄRLEK denna
NYA BIBEL
I VILKEN JAG UPPENBARAR MIG SOM
DEN SOM JAG ÄR
FRÅN EVIGHET TILL EVIGHET:

SOM ER GUD, HERRE, SKAPARE
OCH
FADER AV DEN EVIGA KÄRLEKEN
I ALLA NAMNS HELIGA NAMN

JESUS
56
genom Dem som enligt Min HELIGA VILJA leder er till DET NYA JERUSALEM och till MINA HIMLAR AV DEN EVIGA KÄRLEKEN:
MARIA

MIN KÖTTSLIGA MODER OCH
MINA HIMLARS DROTTNING

OCH

PETRUS

MIN KLIPPA
FRÅN EVIGHET TILL EVIGHET

Fotnoter